aanmelden


Hieronder staan de contributies die vastgesteld zijn voor het jaar 2018.

Junior t/m 12 jaar 

Junior t/m 17 jaar 

Senior                                        

 

Gezinslidmaatschap                                                     

€ 47,50

€ 62,50

€ 117,50

 

€ 292,50


Hieronder de formulieren om je aan te melden. Graag zo volledig mogelijk invullen en daarna inleveren bij de ledenadministratie. Voor meer informatie omtrent het lidmaatschap kunt je contact opnemen met Alie Holwerda.


Download
AANMELDINGSFORMULIER LIDMAATSCHAP junior
Adobe Acrobat document 50.8 KB

Download
AANMELDINGSFORMULIER LIDMAATSCHAP senior
Adobe Acrobat document 50.7 KB