Activiteiten bij TC DamwâldNieuws


Clubkampioenschappen 2023

Beste leden,

Op maandag 26 juni starten de Clubkampioenschappen Dubbel voor Heren en Dames.

Mocht je geen tennispartner hebben, dit geeft niets. Je kunt je alleen opgeven en wij proberen er een leuk koppel van te maken.
De bedoeling is kleine poules te maken zodat het aantal te spelen wedstrijden beperkt blijft. Uiteraard in verschillende speelsterktes.
Dus denk niet, dit is niks voor mij. Iedereen kan meedoen.
 
Wanneer
maandag 26 juni tot en met vrijdagavond 30 juni 2023
(vrijdagavond is finale avond)

Opgave

Uiterlijk maandag 19 juni 18.00 uur 
via de mailadressen hieronder of inschrijven op de lijst die in de kantine hangt.

Naast de sportieve uitdaging is het natuurlijk ook gewoon gezellig!
Dus geef je op, want hoe meer zielen hoe meer vreugd.

Plan je agenda vrij voor een aantal tennisavonden. (geef ook aan welke dagen je absoluut niet kan spelen!)
Inleg 5 euro p.p. , graag contant/gepast op je eerste speelavond.


Groeten,
De toernooicommissie
Tabe Feddema -  mailadres tabefeddema@hotmail.com
Bert Hamstra   -   mailadres bl.hamstra.9104ah@canaldigitaal.nl
 


Jeugdtennistoernooi Noardeast-Fryslân

Zaterdag 10 juni werd het jeugdtennis toernooi Noardeastfryslân in Damwâld gespeeld voor de jeugdleden van Damwâld en omliggende verenigingen.

Op deze zonnige zaterdagochtend werden er spannende wedstrijden gespeeld.

Winnaar in poule B was Wessel, de 2e prijs was voor Orlin en de 3e prijs voor Tetty.

In poule A was Rudmer de winnaar.


Uitslagen wintercompetitie 2023


Afgelopen vrijdagavond was de finale avond van de wintercompetitie.
 
Na spannende wedstrijden was de uitslag als volgt:

Poule A : 1ste  Lieuwe de Jong en Lammert de Vries
                2e    Rintje Zijlstra en Minke Rozema
                3e    Tabe Feddema en Geeske de Vries

Poule B : 1ste  Eelke Bloem
                 2e   Baukje Feddema
                 3e   Titie Bloem

Poule C :  1ste  Albertien Marinus
                 2e    Elsbeth Huizinga en Pieter Kommerie
                 3e    Beitske Huizinga en Leon de Vries

Gefeliciteerd!

Voor de winnaars waren er mooie prijzen die door verschillende sponsors waren aangeboden waarvoor hartelijke dank.

Fijn dat er ook zoveel leden van onze club deelnamen aan de wintercompetitie, het was weer erg geslaagd met leuke wedstrijden en gezellige avonden.

Ook de organisatie van de wintercompetitie,
              Minke Rozema en Wieke Heidstra hartelijk bedankt!

Het is de bedoeling dat er ook een zomercompetitie wordt georganiseerd, hierover volgt te zijner tijd bericht.


Algemene ledenvergadering 2023

 

 
ALGEMENE LEDENVERGADERING WOENSDAG 15 MAART 2023
Beste leden,

Hieronder volgt de agenda van de komende ledenvergadering op
woensdag 15 maart 2023 om 20.00 uur in de tenniskantine.

1.   Opening.
2.   Mededelingen bestuur: aftreding Janne Annema, toetreding Piet Kooistra.
Bezwaar tegen de toetreding van Piet Kooistra als bestuurslid of een voorstel voor een tegenkandidaat, kan bij de secretaris van het bestuur worden ingediend.
3.   Notulen algemene ledenvergadering 28 maart 2022 (hier als bijlage bijgevoegd)
4.   Financieel overzicht 2022/begroting 2023.
5.   Verslag kascommissie (Wieke Heidstra, Rintje Zijlstra).
6.   Kantine commissie.
7.   Ledenadministratie.
8.   Technische commissie.
9.   Wedstrijdcommissies: voorjaarscompetitie, recreatie toernooi, clubkampioenschappen, wintercompetitie.
10.  Onderzoek naar padelbanen.
11.   Rondvraag.
12.   Sluiting.

 
 

Notulen algemene ledenvergadering 28-03-2022

 

1 Opening

2 Voortgang project / verduurzaming tennispark

3 Notulen algemene ledenvergadering 27-09-2021

4 Bestuurswisseling: aftredend eind 2022 Janne Annema

5 Financieel overzicht 2021 / begroting 2022 (Marjolein)

6 Verslag kascommissie (Wieke Heidstra en Jan Kramer)

7 Kantine commissie (Frits)

8 Ledenadministratie (Alie)

9 Technische commissie (Sjoerd)

10 Wedstrijd commissie (Janne)

11 Recreatie commissie (Eelke)

12 Toernooi (Tabe en Douwe)

13 Rondvraag

14 Sluiting

 

1 Opening

Durk Holwerda opent de vergadering. Er zijn totaal 18 leden aanwezig inclusief bestuursleden.

Janne Annema blijft in 2022 nog bestuurslid en treedt dan af.

De nieuwe statuten zijn goedgekeurd door de vorige algemene ledenvergadering en de statuten zijn inmiddels bij de notaris gepasseerd.

 

2 Voortgang project / verduurzaming tennispark

Alle subsidies zijn binnen.

Ledverlichting nog te installeren.

Zonnepanelen zijn geplaatst.

Vier collectoren voor warm water zijn geplaatst.

Nieuwe CV installatie.

Kosten upgrade kantine zijn hoger dan begroot.

Lammert de Vries heeft veel werkzaamheden verricht m.b.t. de verbouwing van de kantine.

De kosten van de verduurzaming ten laste van het eigen vermogen waren begroot op € 10.000. Dit wordt € 8000,- / € 9000,-.

 

Ton de Rooij komt de banen schoonmaken.

Zaterdag a.s. is er weer een himmeldei.

Er zijn nieuwe netten aangeschaft.

De upgrade van de kantine is zeer geslaagd.

De zichtbaarheid bij de entree nog verbeteren. Er komt waarschijnlijk nog een nieuw entreebord.

In 2022 weer tennislessen door nieuwe trainer Mark IJtsma van Plezier door Sport.

 

3 Notulen vorige vergadering

Akkoord.

 

4 Bestuurswisseling

Aftredend eind 2022 Janne Annema.

 

5 Financieel overzicht 2021 / begroting 2022

Marjolein de Vries geeft tekst en uitleg over het financieel overzicht 2021 en begroting 2022.

Het jaar 2021 is afgesloten met een positief resultaat.

 

6 Verslag kascommissie

De kascommissie Jan Kramer en Wieke Heidstra gaan akkoord. De nieuwe leden van de kascommissie zijn Wieke Heidstra en Rintje Zijlstra.

 

 

7 Kantine commissie (Frits Bergsma)

Frits Bergsma geeft tekst en uitleg.

 

Gevraagd wordt om eventueel bij een plaatselijke supermarkt inkopen doen. Het gemak van Bidfood is dat de inkopen worden gebracht en de emballage weer wordt opgehaald.

 

8 Ledenadministratie (Alie Holwerda)

In 2021door corona 20 nieuwe leden erbij. Eind 2021 tien opzeggingen, waarvan drie jeugdleden.

Van de 20 nieuwe leden, hebben er vijf opgezegd.

Op dit moment geen jeugdleden.

Van de 11 zomertennissers is er 1 lid geworden.

Op dit moment 80 leden.

Mocht je geen nieuwsbrief ontvangen, dan graag even melden bij Alie Holwerda.

 

9 Technische commissie (Sjoerd Wiersma)

Frits Bergsma stofzuigt de tennisbanen.

Eelke Bloem en Jan van der Wagen doen de resterende baan onderhoudswerkzaamheden.

De televisie doet het weer.

Gevraagd wordt of er dimmers geplaatst kunnen worden in de lampjes boven de bar.

 

10 Wedstrijdcommissie (Janne Annema)

De dorpencompetitie: nog niet bekend of dit doorgaat.

Dit jaar weer Friesland Cup.

Voor de competitie zijn vier teams opgegeven. Dinsdagmiddagteam, Woensdagavondteam en twee teams op zaterdag.

 

11/12 Recreatie commissie + toernooicommissie

Dit jaar weer een voorjaarstoernooi organiseren.

Vorig jaar i.v.m. corona 1 toernooi georganiseerd.

De wintercompetitie is ondanks corona doorgegaan.

De clubkampioenschappen worden in 2022 ook weer georganiseerd.

 

13 Rondvraag

Eelke Bloem: kantine rooster invoeren is niet meer nodig. Dit wordt onderling geregeld door de tennissers op de desbetreffende avond. Dan ook afwassen en opruimen.

 

14 Sluiting

Durk Holwerda bedankt alle aanwezigen en sluit de vergadering.

 
 

Open dag 2023


Opening vernieuwde sportpark "De Ynset"


Wintercompetitie 2022

Het is bijna weer zover, tijd voor de wintercompetitie!

Er wordt gespeeld in verschillende categorieën, dus iedereen kan meedoen.

Geef je zo snel mogelijk op!

De speeldata zijn: vrijdagavond 28 oktober 2022, 18 november 2022, 16 december 2022, 20 januari 2023,

10 februari 2023, finales op 10 maart 2023.

 

Opgeven kan op de lijst in de kantine en bij

Wieke Heidstra  :  06-46046893

Minke Rozema   :  06-27258913

 

Eigen bijdrage € 7,50


Tennislessen 2022

De tennislessen voor de jeugd en volwassenen starten weer op maandag 29 augustus voor de jeugd en op woensdag 31 augustus voor senioren.

Onder de kop Tennisles is alle informatie te vinden.


Uitslagen clubkampioenschappen dubbel 2022

Na een mooie week waarin fel werd gestreden om de winst zijn de clubkampioenschappen dubbel zaterdag 18 juni afgesloten met eerst de kruisfinales en daarna de finales.

De clubkampioenen zijn geworden: Frits Bergsma en Bert Hamstra. Op nummer twee: Bauke Jan Douma en Tjerhard Klaver. Op plek drie: Johan Feddema en Piet Kooistra. De vierde plaats was voor: Rintsje Zijlstra en Douwe Hoekstra.

Met prachtig weer was het goed toeven op het terras en het vele publiek kon, onder het genot van een lekker hapje en drankje, genieten van spannende wedstrijden.

Onze club kan dan ook terugzien op een mooie tennisweek.

Johan Feddema, Bert Hamstra, Tjerhard Klaver, Douwe Hoekstra, Bauke Jan Douma

Frits Bergsma, Rintje Zijlstra, Piet Kooistra


Clubkampioenschappen dubbel 2022

In week 24, van maandag 13 juni tot en met zaterdag 18 juni worden de clubkampioenschappen dubbel gehouden.

Men kan zich als koppel opgeven. Ook kun je je opgeven als je geen tennismaat hebt. We doen er dan alles aan om er iemand bij te vinden.

De leden kunnen zich opgeven via het mailadres in de nieuwsbrief of op het opgave formulier in de kantine. Opgave uiterlijk donderdag 9 juni.

We hopen op voldoende deelname om er een mooie week van te maken.


Kampioenen voorjaarscompetitie 2022

Het zaterdag herenteam is dit voorjaar kampioen geworden in de 5e klasse.

Gefeliciteerd!

vlnr  Piet Kooistra, Bert Hamstra, Durk Holwerda en Tabe Feddema


Voorjaarscompetitie 2022


Wintercompetitie 2022

Afgelopen vrijdag 11 maart was de finale avond van de wintercompetitie.

Er werd weer gestreden om de winst natuurlijk en dit leverde mooie tennispartijen op.

Voor de winnaars waren er prachtige prijzen, beschikbaar gesteld door bakkerij van Eck, Jilderda bloemen, slagerij Bauke Talsma en Frank's Delicatessen allen uit Damwâld.

Na de wedstrijden was er nog een gezellige nazit met hapjes, beschikbaar gesteld door de plaatselijke Albert Heijn. 

Al met al kunnen we terug zien op een geslaagde wintercompetitie, georganiseerd door Minke Rozema en Wieke Heidstra, waarvoor dank.


Algemene ledenvergadering 2022

Op maandagavond 28 maart 2022 om 20.00 uur houden we onze jaarlijkse ledenvergadering

 

Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen

 

Wij adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren.

  

 1. voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop

 2. officiële wedstrijden en competities zijn tot 1 september niet mogelijk. Onderlinge (club) trainingswedstrijdjes/potjes zijn mogelijk in eigen teamverband en binnen de club. Hierbij dient de anderhalve meter maatregel in acht genomen te worden. Het nadrukkelijke doel is primair om te sporten en te bewegen;

 3. blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;

 4. blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten;

 5. blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot veertien dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot veertien dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg hierin het advies van de GGD);

 6. blijf thuis als je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) minimaal zeven dagen thuis na de uitslag van de test;

 7. blijf thuis zolang je in thuisisolatie bent, omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld;

 8. ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;

 9. hanteer RIVM richtlijnen ten aanzien van de woonsituatie bij specifieke aandoeningen, zoals bijvoorbeeld fysieke of verstandelijke beperkingen. Deze zijn leidend in de stap naar sporten/ bewegen;

 10. houd anderhalve meter (twee armlengtes) afstand van ieder andere persoon buiten jouw huishouden, uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar;

 11. hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;

 12. ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet;

 13. was je handen met water en zeep voor en na bezoek sportlocatie;

 14. douche thuis en niet op de sportlocatie;

 15. vermijd het aanraken van je gezicht

 16. schud geen handen

 17. kom niet eerder dan tien minuten voor de sportactiviteit aan op de sportlocatie en ga direct daarna naar huis

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Himmeldei 2020

Zaterdagmorgen hielden we weer de jaarlijkse himmel- en klusdei. Gelukkig kwamen er genoeg mensen om alles weer op te ruimen, schoon te maken en waar nodig te herstellen. Fijn dat we zo weer het komende tennisseizoen tegemoet kunnen gaan.

Bedankt iedereen voor de hulp, het ziet er weer piekfijn uit!


Uitslagen wintercompetitie 2020

Vrijdagavond 6 maart werden de finales gespeeld van de wintercompetitie. Ook deze avond hadden we er mooi weer bij en werden er weer spannende wedstrijden gespeeld. Na de wedstrijden werd er nog gezellige avond van gemaakt.

 

De uitslagen waren als volgt:

A poule:

1ste:  Minke Rozema en Karst Lijzenga

2de:  Alie Falkena en Tjerhard Klaver

3de:  Bert Hamstra en Eddy de Jong

 

B poule:

1ste:  Gepke Huizinga en Baukje Feddema

2de:  Eelke Bloem en Petra Talstra

3de:  Titie Bloem en Beitske Huizinga

 

Allemaal gefeliciteerd.

 

Nog een bedankje aan de sponsors voor de mooie prijzen en hapjes. Beschikbaar gesteld door Jilderda Bloemen, Intersport , Stania State en de Kruisweg.

 

 

de deelnemers van de finale


Wijziging tarieven contributie per 1-1-2020

Er is besloten de tarieven voor de contributie te wijzigen ingaande 1 januari 2020.

De contributie is nu als volgt:

 

Juniorlid tot en met 12 jaar    :  50 euro per jaar

Juniorlid tot en met 17 jaar    :  65 euro per jaar

Senior                                      : 120 euro per jaar

Gezinslidmaatschap               : 295 euro per jaar

 

De contributie wordt in twee delen, per incasso geïnd, in maart en september.

 

 


Tijdens de ledenvergadering van 26 februari 2020 werd afscheid genomen van Esther van der Lei-Beintema als bestuurslid. Als blijk van waardering kreeg ze bloemen uitgereikt en een dankwoord van de (nieuwe) voorzitter Durk Holwerda


Ook was er aandacht voor het feit dat onze club dit jaar 45 jaar bestaat. Eén van de oprichters en lid van het eerste uur, Rindert Dankert, kreeg ook een bos bloemen uitgereikt. Al die jaren is al (samen met zijn vrouw Atsje) spelend lid. Rindert is tevens altijd er actief geweest voor de club. Reden genoeg om hem hiervoor in het zonnetje te zetten.


Uitslagen clubkampioenschappen mix 2019


Van 9 t/m 13 september waren de clubkampioenschappen Mix van onze tennisclub.

Door 10 koppels werd er de hele week gestreden om de winst.

Vrijdagavond 13 september werd de finale gehouden. Op deze gezellige avond kon het publiek genieten van spannende wedstrijden.

De uiteindelijke uitslag was als volgt:

 

A categorie : 1ste Minke Rozema en Alexander de Jong

                     2de  Wieke Heidstra en Frits Bergsma

 

B categorie : 1ste Baukje Feddema en Douwe Hoekstra

                      2de Esther Beintema en Durk Holwerda

                      3e  Anke Hoekstra en Bert Hamstra

 

 


Wijzigingen rond ledenpas KNLTB

Vanaf dit seizoen is de KNLTB ledenpas een meerjarenpas. In eerste instantie gaat het om een ledenpas met een geldigheid van twee jaar. Na deze periode bekijkt de KNLTB of de ledenpas in de toekomst langer geldig zal zijn.  Er staat geen jaartal en speelsterkte meer op de pas.  Dit heeft consequenties bij het spelen van competitie en toernooien. Voortaan geldt het spelersprofiel op MijnKnltb als legitimatie.


Friesland Cup 2019

De organisatie van de Friesland Cup wil dit evenement een nieuw leven inblazen. Daarom

zijn er een aantal wijzigingen gedaan om het aantrekkelijker te maken voor Friese clubs.

Zo zijn er minder speeldata (max. 3 in plaats van max. 4), minder partijen (nu 8 in plaats

van 10) waardoor minder spelers nodig zijn (nu 3 dames en 3 heren).

 

De speeldata van 2019 zijn:

1e ronde afd. A3 t/m E: 16 juni*

2e ronde afd. A3 t/m E: 30 juni*

Finales afd. A3 t/m E: 8 september*

Kruisingsweekend A1 en A2: 7 en 8 september

 

*er kan aangevraagd worden om op zaterdag te spelen

 

Het bestuur staat er positief tegenover om opnieuw deel te nemen aan dit evenement.

Het valt of staat echter met iemand die de organisatie vanuit onze club op zich wil nemen.

Dit betreft het regelen en opstellen van spelers, contact onderhouden met de tegenpartij

en het invoeren van de standen na afloop van de partijen. Gegadigden kunnen zich

voor 28 maart melden bij Janne (06-41029599 of janneannema@hotmail.com).

 

 

Voorjaarstoernooi 2019

Traditioneel starten we elk nieuw tennisseizoen met het beregezellige VOORJAARSTOERNOOI.

Alle leden zijn welkom!

Als nieuw lid is het een uitstekende manier om andere leden te leren kennen.Voor bestaande leden is het een aardige gelegenheid om in het voorjaar lekker de baan op te gaan en tennisvrienden weer te ontmoeten.
Je kunt je individueel opgeven.
Tijdens de wedstrijden wordt je gekoppeld aan een ander lid.
Gezelligheid staat voorop!

Het voorjaarstoernooi 2019 vindt plaats op :
Vrijdagavond 22 maart, vanaf 19.30 uur.

Via de nieuwsbrief die is verstuurd aan de leden kan men zich aanmelden of via het opgaveformulier dat in de kantine hangt.

Tijdens het voorjaarstoernooi houden we ook een Open Avond.
Omdat we hiermee graag potentiële leden kennis willen laten maken met onze club en natuurlijk met tennis. Dus ken je iemand die hieraan mee zou willen doen?  Laat het ze weten!

Graag tot dan!

De toernooicommissie

Eelke Bloem en Meindert Zijlstra

Finale wintercompetitie

Afgelopen vrijdagavond 1 maart werden de finale wedstrijden gespeeld van de wintercompetitie.

Het waren spannende wedstrijden en de teams waren aan elkaar gewaagd. Alle finales werden via een super-tiebreak beslist.

De uitslagen waren als volgt: 1e prijs poule A : Minke van der Ploeg en Ane Jan Schat

                                                  2e prijs              : Tabe Feddema en Sjoerd de Vries

                                                  3e prijs              : Karst Lijzenga en Lieuwe de Jong

 

                                                 1e prijs poule B : Froukje Jagersma en Baukje Feddema

                                                 2e prijs               : Titie Bloem en Petra Talstra

                                                 3e prijs               : Wieke Heidstra en Klaasje Gros

Gefeliciteerd allemaal!

 


Uitslagen clubkampioenschappen mix 2018

Zaterdag 8 september zijn de clubkampioenschappen Mix afgesloten met de finale wedstrijden.

De hele week werd er 's avonds gestreden om voor deze finales in aanmerking te komen. Gelukkig hadden we ook deze week weer mooi weer waardoor ook het terras goed bezet was. Het publiek kon genieten van alle leuke en spannende wedstrijden.

De uiteindelijke uitslag is als volgt:

Mix A poule:

1ste plek:    Frits Bergsma en Jellie Falkena

2e plek   :    Rintje Zijlstra en Alie Falkena

3e plek   :    Douwe Hoekstra en Janne Annema

 

Mix B poule:

1ste plek:   Eelke en Titie Bloem

2de plek :   Peter van der Ploeg en Wieke Heidstra

 

Allemaal gefeliciteerd!

 


Uitslagen clubkampioenschappen HD/DD 2018

Wat hebben we een mooie week gehad met de clubkampioenschappen. Het was prachtig weer en elke avond kon er genoten worden van spannende en verrassende wedstrijden.

Er was een indeling gemaakt in drie poules van vier teams, Heren A poule, Heren B poule en Dames A poule.

Op de finaledag zaterdag 7 juli werd er gespeeld om de eerste en tweede plek. Het was weer heerlijk weer en met veel publiek op het terras, waar het goed toeven was met een hapje en een drankje. En natuurlijk genieten van de wedstrijden.

De uitslag was:

Heren A     1ste prijs   :  Frits Bergma en Durk Holwerda

                   2de prijs   :  Tabe Feddema en Johan Feddema

Heren B     1ste prijs  :   Rintje Zijlstra en Wietse de Vries

                   2de prijs  :   Meindert Zijlstra en Sjoerd Wiersma

Dames A    1ste prijs  :   Alie Falkena en Anke Hoekstra

                   2de prijs  :    Janne Annema en Bep Roorda

 

Allemaal gefeliciteerd!

 

 Clubkampioenschappen enkel 2018

Na een sportieve week Clubkampioenschappen Enkel is deze zaterdag 16 juni afgesloten met een mooie finaledag.

De hele week werd er volop gestreden voor de winst en er werden mooie en spannende wedstrijden gespeeld.

Op de finaledag stonden drie wedstrijden op de planning. Twee in de B poule en één in de A poule.

Mee door het mooie weer kon het publiek hier volop van genieten.

De einduitslag:

A poule:  1ste prijs     Frits Bergsma

                2de prijs      Tabe Feddema

 

B poule:  1ste prijs     Douwe Hoekstra

                2de prijs      Durk Holwerda

                3e prijs        Minke van der Ploeg

Gefeliciteerd!

 


Kampioenschap dinsdagmiddagteam Dames 4e klasse

Het dinsdagmiddag damesteam van onze tennisclub is kampioen geworden in de vierde klasse. Het kampioensteam, bestaande uit Titie Bloem, Alie Zijlstra, Hieke Talsma en Alie Holwerda (en invalster Doetie Flootman) wist met totaal zeventien gewonnen partijen Kollum en Stiens net achter zich te laten.

Volgend jaar mogen ze zich bewijzen in de derde klasse.


Himmeldei 2018

Een groot aantal leden heeft zich zaterdag 10 maart ingespannen om ons tennispark weer netjes te maken voor het komende tennisseizoen.


Nieuwsarchief 2016


Foto's jubileum online

De foto's van het jubileumfeest staan inmiddels online. Wil je dit feest even opnieuw beleven? klik dan op de foto om naar het album te gaan. Veel kijkplezier!

CLUBKAMPIOENSCHAPPEN MIX & ENKEL

Hierbij een verslag en een foto rapportage van de afgelopen clubkampioenschappen. Veel lees en kijkplezier! 

KAMPIOENEN!

Het zaterdag gemengd team met daarin Janne, Alie, Tabe, Lieuwe en Piet zijn afgelopen zaterdag kampioen geworden.

 

Van harte gefeliciteerd!